Strategia

Planul de relansare a şahului românesc

Alături de echipa mea, am elaborat un program prin care şahul va căpăta locul pe care îl merită în societatea românească.

Am dezvoltat 10 direcţii care vor fi implementate în 4 ani. Ştim că şahul poate fi pentru TOŢI şi vom avea grijă să îi ajutăm pe TOŢI iubitorii şahului.

01.

Realizarea circuitului “Grand Prix Tour Șah România”

Organizăm un circuit național de turnee de șah în cele mai mari orașe ale României, cu fonduri de premiere importante

02.

Program de dezvoltare a juniorilor pe zone geografice

Implementăm un sistem cu 8 centre zonale de șah în România, urmărind sistemul Regiunilor de dezvoltare din România

03.

Susținerea performanței de top la copii și juniori

Federația Română de Șah va crea programul național ,,Cuibul de Șah” gândit pentru a susține tinerele talente

04.

Sprijinul direct al echipelor naționale

Federația se va implica direct în asigurarea bazei de pregătire profesională cu antrenori de top pentru jucătorii echipelor naționale și cu sprijin pentru participarea la competiții de vârf

05.

Sprijinirea competițiilor naționale cheie

Sprijinim material și logistic competițiile naționale de tradiție: Superliga, Divizia A, Divizia B și Campionatele naționale individuale

06.

Popularizarea șahului - Grand Chess Tour la București

Federația va derula toate eforturile necesare pentru păstrarea organizării Grand Chess Tour la București în fiecare an

07.

Continuarea democratizării șahului

Continuarea programului “Șahul în școli” – Introducerea unui nou proiect intitulat “Street Chess” – Înființarea Centrelor Regionale

08.

Îmbunătățirea procedurilor și creșterea transparenței activității FRȘah

Transparentizăm activitatea F.R. Șah și adaptăm regulamentele și procedurile din cadrul acesteia. Digitalizăm interacțiunea dintre Federație și membrii acesteia

09.

Strategie pentru îmbunătățirea relațiilor FRȘah cu instituțiile publice

Colaborarea cu Ministerul Sportului, Ministerul Educației și Ministerul Muncii pentru implementarea unor programe naționale de dezvoltare ale șahului va fi semnificativ îmbunătățită

10.

Strategie pentru atragerea de fonduri

Înființăm o comisie de fundraising formată din personalități cu experiență în domeniu care să cultive relațiile cu sponsorii și cu organismele de finanțare

Programul de relansare a şahului românesc în 10 paşi

Realizarea circuitului “Grand Prix Tour Șah România”

Organizăm un circuit național de turnee de șah în cele mai mari orașe ale României. Toate turneele vor avea fonduri importante de premiere. De asemenea, Federația va acorda subvenții pentru a susține organizatorii acestor etape de Grand Prix, subvenții care se vor regăsi în fondul de premiere. Circuitul va avea minim 4 etape cu finala care se va desfășura la București. Etapele de circuit se vor juca în sistem open, iar jucătorilor de performanță le vor fi oferite condiții de participare speciale. Fondurile de premiere vor depăși 15.000 de euro per etapă, urmând ca finala să beneficieze de un fond de premiere de 25.000 de euro. Tot finala va beneficia și de wildcards, pentru a le oferi juniorilor și tinerelor talente o rută rapidă de dezvoltare în România. Acest proiect susține performanța la vârf în șahul din România. Împreună cu Grand Chess Tour, urmărim pas cu pas repoziționarea României drept “Capitală a șahului” în Europa.

Program de dezvoltare a juniorilor pe zone geografice

Implementăm un sistem cu 8 centre zonale de șah în România, zone care corespund sistemului Regiunilor de dezvoltare. În fiecare regiune de dezvoltare, Federația Română de Șah va delega o persoană care se va avea ca principal obiectiv și responsabilitate dezvoltarea șahului în rândul copiilor prin învățarea și practicarea acestuia în școli. Ne propunem să continuăm și să dezvoltăm programul “Șah în școli”, început în anii precedenți. Cheia de boltă a reușitei o va reprezenta dezvoltarea școlii de antrenori la nivelul de Centre. Pentru Regiunile de dezvoltare în care nu există secție de șah la nivelul CSSR, FRȘah va susține în mod direct crearea acestora. Obiectivul este ca în fiecare Regiune de Dezvoltare să existe o secție de șah la nivelul CSSR, unde să dezvoltăm baza de antrenori de șah din Regiune. Antrenorii din cadrul CSSR-urilor vor primi din partea FRȘah stimulente și bază materială (manuale, softuri, seturi de șah, etc.) pentru a preda șahul în școlile din orașele mici și satele Regiunii. Astfel, reușim să acoperim și zonele defavorizate (orașe mai mici, comune, sate) unde găsirea și dezvoltarea de talente este fundamental transformațională pentru viitorul copiilor. Tot prin intermediul CSSR-urilor se va organiza un cantonament anual cu tinerele talente din fiecare Regiune. Într-o etapă de dezvoltare ulterioară, ne propunem să deschidem discuțiile cu autoritățile locale pentru concesionarea unui teren și dezvoltarea unui “Templu al Șahului” pe modelul vechilor cluburi de șah, precum cel de la Timișoara (Clubul Medicina), de la Brașov sau de la București (Clubul RATB). Ne dorim ca fiecare Regiune să beneficieze de un Club de Șah în gestiunea CSSR în care să organizăm Olimpiada Sportivă Școlară de șah (faza județeană și interjudețeană), Cupa grădinițelor, antrenamente și evenimente șahistice de sfârșit de săptămână. Acest proiect adresează lărgirea bazei de selecție și crearea “fabricii de talente” în rândul copiilor și al juniorilor.

Susținerea performanței de top la copii și juniori

Federația Română de Șah va crea un program național special de susținere a tinerelor talente de top - ,,Cuibul de Șah”. Prin acest program se urmărește co-plata costurilor dezvoltării supra-performanței juniorilor care au potențial foarte ridicat, iar cluburile și părinții nu-și permit acoperirea integrală a acestor cheltuieli. În acest sens vom semna un contract de colaborare cu Fundația Kasparov pentru a sprijini mai multe stagii de pregătire în cazul celor mai bine cotați juniori români, atât la fete, cât și la băieți. Acest proiect adresează dezvoltarea performanței de top la nivel de copii și juniori.

Sprijinul direct al echipelor naționale

Federația se va implica direct în asigurarea bazei de pregătire profesională cu antrenori de top pentru jucătorii echipelor naționale și sprijin pentru participarea la competiții de vârf (ex. Campionate Europene, Grand Swiss, Gibraltar, Aeroflot). Un punct important din cadrul acestui program conține susținerea șahului feminin și alinierea la standardele FIDE. Știm că jucătorii își doresc foarte mult și susținere materială. Una dintre marile lor probleme este că veniturile pe care le primesc sunt fără carte de muncă, prin urmare nu au un viitor asigurat. Vom face demersurile necesare pentru a crește nivelul de susținere pentru jucătorii echipelor naționale. Acest proiect adresează dezvoltarea performanței de top la nivel de seniori.

Sprijinirea competițiilor naționale cheie

Sprijinim material și logistic competițiile naționale de tradiție - Superliga, Divizia A, Divizia B și Campionatele naționale individuale. Cheia de boltă pentru relansarea competițiilor naționale o reprezintă atragerea de sponsori. Pentru aceasta va trebui să revoluționăm strategia și nivelul de comunicare existent la aceste evenimente și să ridicăm întregul standard al organizării. Este un proiect care adresează dezvoltarea performanței la nivel de copii și seniori.

Popularizarea șahului - Grand Chess Tour la București

Federația va face toate eforturile necesare pentru păstrarea organizării Grand Chess Tour la București în fiecare an. Prin intermediul unei strategii de promovare, readucem șahul românesc pe agenda mass-media tradiționale (presă scrisă, tv, radio) și în mediul digital. Totodată, aplicăm pentru obținerea unor wildcarduri pentru participarea jucătorilor români la cele mai galonate competiții din lume. Acest proiect are ca scop să sporească interesul pentru practicarea șahului la nivelul societății și să lărgească baza de selecție pentru performanță, atât în rândul copiilor, cât și al seniorilor. Împreună cu Grand Prix Șah România, urmărim repoziționarea României și transformarea ei în “Capitală a șahului” în Europa.

Continuarea democratizării șahului:


Continuarea programului "Șahul în școli"
Introducerea unui nou proiect intitulat “Street Chess”
Înființarea Centrelor Regionale

Șahul este deja un sport de masă - după fotbal și baschet, șahul are cei mai mulți jucători legitimați practicanți. Ne propunem continuarea democratizării practicării sportului minții. Federația va susține conceptul de “social street chess”, organizat pe terase, în zona cafenelelor și în zona centrală/centrul vechi al orașelor, unde avem și un public numeros. Dublat de o mediatizare puternică (televiziune, “ambasadori”, influenceri, social media), conceptul de “social street chess pentru amatori” va atrage un public bogat care va contribui la popularizarea șahului. Alături de programul “Șahul în școli” și dezvoltarea “Cluburilor de șah CCSR”, ne propunem să dublăm numărul de jucători legitimați la cluburile de șah în următorii 4 ani. Acest proiect are ca scop lărgirea interesului pentru practicarea șahului la nivelul întregii societăți, dar și o mărire a bazei de selecție pentru performanță, atât în rândul copiilor, cât și al seniorilor.

Îmbunătățirea procedurilor și creșterea transparenței activității FRȘah

Transparentizăm activitatea F.R. Șah și adaptăm regulamentele și procedurile din cadrul acesteia. Digitalizam interacțiunea dintre Federatie și membrii acesteia. Concret, vom reface site-ul web, introducem plățile digitale în relația cu cluburile, vom crea o bază de date cu jucătorii legitimați pentru o mai bună înțelegere a fenomenului șahistic la nivel național. Acest proiect ajută din punct de vedere administrativ, dar și din punct de vedere al comunicării. Nu în ultimul rând, va sprijini eforturile de creștere a bugetelor disponibile în șah.

Strategie pentru îmbunătățirea relațiilor FRȘah cu instituțiile publice

Facem demersurile instituționale necesare pentru recunoașterea șahului ca sport cu statut olimpic. Expunând practica țărilor care au aprobat deja acest lucru (Turcia, Ungaria, Ucraina etc), vom reuși să dovedim valențele pozitive pe care această măsură le va avea. În primul rând, prin recunoașterea șahului ca “sport cu statut olimpic” mărim implicarea financiară pentru administrația centrală în zona șahului. În al doilea rând, în momentul în care putem prezenta o bază largă de jucători legitimați (șahul fiind în top 3 sporturi din România), va putea fi automat îmbunătățită colaborarea cu Ministerul Sportului, Ministerul Educației și cu Ministerul Muncii pentru a implementa programe naționale de dezvoltare a șahului. În al treilea rând, vom putea dezvolta relațiile de susținere a CSSR-urilor și a programului “Cluburi de Șah” la nivelul administrației locale. Este un proiect gândit să angreneze o creștere considerabilă a bugetelor disponibile în șah.

Strategie pentru atragerea de fonduri

Înființăm o comisie de fundraising formată din personalități cu experiență care pot cultiva relațiile cu sponsorii și cu organismele de finanțare. Pentru început vom angaja personal cu experiență în vânzări în cadrul Federației, care se va ocupa doar de atragerea de fonduri. Echipa de conducere propusă are deja experiență în atragerea de fonduri. Astfel, avem încredere că vom reuși să ridicăm semnificativ nivelul de susținere financiară pentru șahul din România. Acest proiect este și el gândit să ducă la creșterea bugetelor disponibile pentru șah. Pentru primul an de activitate, ne propunem TRIPLAREA bugetelor în șah față de anii precedenți.

Important: Taxele F.R.Șah NU vor fi majorate în următorii 4 ani!

Mike & John Personal Injury Lawyers Recognized by
Scroll to Top